Entries by Edi Karvak

Nabavka Maglenog Zmaja putem pokrajinskih konkursa

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva konkursa putem kojih vojvođanski poljoprivrednici mogu da apliciraju za subvenciju za nabavku Maglenog Zmaja, inovativne priključne mašine koja služi za efikasnu zaštitu voćnjaka i vinograda od prolećnog mraza. Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih […]