Nabavka Maglenog Zmaja putem pokrajinskih konkursa

Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je dva konkursa putem kojih vojvođanski poljoprivrednici mogu da apliciraju za subvenciju za nabavku Maglenog Zmaja, inovativne priključne mašine koja služi za efikasnu zaštitu voćnjaka i vinograda od prolećnog mraza.

Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanјe proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini i o Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanјe proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatlјivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, žene nosioci registrovanog polјoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatlјivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatlјivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.300.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 155.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 259.000,00 dinara bez PDV-a.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2021. godine.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznosi najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, žena nosilac registrovanog polјoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina – maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom bilјne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Lice ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Konkurs je otvoren zaklјučno sa 13.03.2021. godine.

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstvu ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora.

Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor).

Konkurs je otvoren do 05.03.2021. godine.

Ukoliko želite da nabavite Fog Dragon putem jednog od ova dva konkursa, kontaktirajte nas za više informacija i potrebnu dokumentaciju.

Telefon za informacije: 063530590

Magleni Zmaj stigao u Srbiju, počele prezentacije

Zakažite termin i dođite da se uverite u kvalitet Maglenog Zmaja!

Fog Dragon, inovativna mašina koja služi za odbranu od prizemnog mraza u vinogradima i voćnjacima i koja je prethodnih godina za kratko vreme stekla veliku popularnost među voćarima širom Evrope, od sada može da se nabavi i u Srbiji.

Jedan primerak Maglenog Zmaja nalazi se u Bačkom Petrovom Selu u Vojvodini i svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da zakažu termin za demonstraciju rada ove mašine.

Osim zadivljujuće efikasnosti, popularnosti Maglenog Zmaja doprinose i razumna cena nabavke, veoma niski operativni troškovi i jednostavnost rukovanja.

Jedinstvenost Maglenog Zmaja krije se u tehnologiji – naime, u ložištu mašine se sagoreva ogrev, a nastala toplota, dim i vodena para se zatim rasprostire na plantaži.

Kardanska osovina pokreće ventilator koji topao vazduh i dim izduvava među sadnice. Mašina u topao vazduh i dim ubrizgava i vodenu paru. Topao vazduh pruža odbranu od mraza, dok vodena para i dim čuvaju toplotu tla.

Pod uticajem vodene pare raste vlažnost vazduha, što je jako važno prilikom odbrane od mraza. Naime, kada je vlažnost vazduha niska, raste opasnost od mraza. Vodena para povećava zapreminsku težinu toplog, zadimlјenog vazduha, pa se ona prostire na plantaži, u vidu maglenog pokrivača.

Topli, zadimlјeni vazduh predstavlјa efikasnu odbranu od ranih jutarnjih hladnoća.

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara.

S obzirom na veoma veliku potražnju za ovim inovativnim proizvodom, pre svega na tržištima zapadne Evrope, iz novosadskog preduzeća Agroposrednik d.o.o. apeluju na voćare i vinogradare da blagovremeno planiraju proširenje svog mašinskog parka, jer postoji opasnost da u proleće, u toku sezone odbrane od mraza, proizvođač neće moći da udovolјi svim zahtevima za nabavku. Najbolje vreme za poručivanje Maglenog Zmaja je tokom jesenjeg i zimskog perioda, pre nastupanja prolećnih mrazeva.

Svi zainteresovani mogu da se prijave za prezentaciju Maglenog Zmaja putem formulara ili na broj telefona 063530590.

Magleni Zmaj će moći da se nabavi i putem konkursa za nacionalne i IPARD subvencije koji se očekuju početkom 2021. godine.

Investirajte pametno – poručite Fog Dragon i dugoročno zaštitite svoje voćnjake i vinograde!

Magleni Zmaj od 7. decembra u Srbiji – prijavite se za prezentaciju

Najbolje vreme za poručivanje Maglenog Zmaja je tokom jesenjeg i zimskog perioda

Magleni Zmaj – Fog Dragon, koji služi za odbranu od prizemnog mraza u vinogradima i voćnjacima i koji je prethodnih godina za kratko vreme stekao veliku popularnost među voćarima širom Evrope, od ponedeljka 7. decembra moći će da se nabavi i u Srbiji.

Osim zadivljujuće efikasnosti, popularnosti Maglenog Zmaja doprinose i razumna cena nabavke, veoma niski operativni troškovi i jednostavnost rukovanja.

Jedinstvenost Maglenog Zmaja krije se u tehnologiji – naime, u ložištu mašine se sagoreva ogrev, a nastala toplota, dim i vodena para se zatim rasprostire na plantaži.

Kardanska osovina pokreće ventilator koji topao vazduh i dim izduvava među sadnice. Mašina u topao vazduh i dim ubrizgava i vodenu paru. Topao vazduh pruža odbranu od mraza, dok vodena para i dim čuvaju toplotu tla.

Pod uticajem vodene pare raste vlažnost vazduha, što je jako važno prilikom odbrane od mraza. Naime, kada je vlažnost vazduha niska, raste opasnost od mraza. Vodena para povećava zapreminsku težinu toplog, zadimlјenog vazduha, pa se ona prostire na plantaži, u vidu maglenog pokrivača.

Topli, zadimlјeni vazduh predstavlјa efikasnu odbranu od ranih jutarnjih hladnoća.

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara.

S obzirom na veoma veliku potražnju za ovim inovativnim proizvodom, pre svega na tržištima zapadne Evrope, iz novosadskog preduzeća Agroposrednik d.o.o. apeluju na voćare i vinogradare da blagovremeno planiraju proširenje svog mašinskog parka, jer postoji opasnost da u proleće, u toku sezone odbrane od mraza, proizvođač neće moći da udovolјi svim zahtevima za nabavku. Najbolje vreme za poručivanje Maglenog Zmaja je tokom jesenjeg i zimskog perioda, pre nastupanja prolećnih mrazeva.

Svi zainteresovani mogu da se prijave za prezentaciju Maglenog Zmaja putem formulara ili na broj telefona 063530590.

Magleni Zmaj će moći da se nabavi i putem konkursa za nacionalne i IPARD subvencije koji se očekuju početkom 2021. godine.

Investirajte pametno – poručite Fog Dragon i dugoročno zaštitite svoje voćnjake i vinograde!

Fog Dragon – spas od mraza u voćnjacima

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara

Stručnjaci mađarskog preduzeća Dolina Kft., osmislili su i proizveli mašinu pod imenom Fog Dragon – Magleni Zmaj, koja služi za odbranu od prizemnog mraza u vinogradima i voćnjacima.

Jedinstvenost Maglenog Zmaja krije se u tehnologiji – naime, u ložištu mašine se sagoreva ogrev, a nastala toplota, dim i vodena para se zatim rasprostire na plantaži.

Dolina Kft. je nastalo pre više od četrdeset godina. Preduzeće je u početku proizvodilo građevinske mašine i rezervne delove, a od 2008. godine se bavi razvojem i proizvodnjom grejnih kotlova.

Međutim, Laslo Farkaš, inženjer razvoja i osnivač Dolina Kft-a, ne bavi se samo metalom, nego i baštovanstvom i voćarstvom. Trenutno poseduje jedan hektar vinograda i voćnjaka, u kojima je 2016. godine šteta od mraza bila stoprocentna, uprkos tome što je primenio sve postojeće tradicionalne mere protiv prolećnog mraza.

Palio je bale od slame, polivao vinograd i voćnjak kako bi se na stablima stvorila ledena kora koja štiti bilјku od mraza, međutim, ništa nije pomoglo. Nakon pretrpljene štete, počeo je ozbilјno da istražuje na koji način se sadnice, plantaže i vinogradi mogu efikasno zaštititi od prolećnog mraza, ali nije pronašao adekvatno rešenje.

Kod primene ostalih tradicionalnih metoda odbrane od mraza, najveći problem predstavlјali su izuzetno veliki troškovi, pošto su sredstva koja su bila dostupna na tržištu, bila preskupa.

S obzirom da su u preduzeću i pre ovog događaja proizvodili kotlove na slamu, Laslo Farkaš je odlučio da iskoristi najveću manu grejnih kotlova – što prilikom sagorevanja slame stvaraju previše dima – i da ovu manu pretvori u prednost.

Tako je došao na ideju da kotao za sagorevanje bala montira na platformu koja se kači za traktor.

Kardanska osovina pokreće ventilator koji topao vazduh i dim izduvava među sadnice. Mašina u topao vazduh i dim ubrizgava i vodenu paru, što je dovelo do istinskog uspeha: nastao je Fog Dragon – Magleni Zmaj.

Topao vazduh pruža odbranu od mraza, dok vodena para i dim čuvaju toplotu tla.

Pod uticajem vodene pare raste vlažnost vazduha, što je jako važno prilikom odbrane od mraza. Naime, kada je vlažnost vazduha niska, raste opasnost od mraza. Vodena para povećava zapreminsku težinu toplog, zadimlјenog vazduha, pa se ona prostire na plantaži, u vidu maglenog pokrivača.

Topli, zadimlјeni vazduh predstavlјa efikasnu odbranu od ranih jutarnjih hladnoća.

Magleni Zmaj se izrađuje u više dimenzija. U najveće ložište staje i velika rolo bala, čijim sagorevanjem se zagreva 300 litara vode, do vodene pare. Osim rolo bala mogu se koristiti i ostali jeftini energenti, kao što je pruće i granje, koje ostaje na zemlјi nakon orezivanja drveća.

Kada se u ložištu upali vatra, za dva-tri minuta već izviru topao vazduh, dim i vodena para. Jedna rolo bala može da gori nekoliko časova.

Uređaj velikog kapaciteta štiti površinu od 8-10 hektara.

Magleni Zmaj je za kratko vreme stekao ime i ugled, i uspešno se koristi u mnogim gazdinstvima kako u Mađarskoj, tako i širom Evrope.

Osim zadivljujuće efikasnosti, popularnosti Maglenog Zmaja doprinose i razumna cena nabavke, veoma niski operativni troškovi i jednostavnost rukovanja.

S obzirom na veoma veliku potražnju za ovim inovativnim proizvodom, pre svega na tržištima zapadne Evrope, stručnjaci Dolina Kft., koji konstantno rade na razvoju ove mašine, apeluju na voćare i vinogradare da blagovremeno planiraju proširenje svog mašinskog parka, jer postoji opasnost da u proleće, u toku sezone odbrane od mraza, neće moći da udovolјe svim zahtevima za nabavku. Kako naglašavaju, najbolje vreme za poručivanje Maglenog Zmaja je tokom jesenjeg i zimskog perioda, pre nastupanja prolećnih mrazeva.

Šta je prolećni mraz?

Kako bismo se efikasno zaštitili od prolećnih mrazeva, moramo biti svesni fenomena pojave mraza, i svih okolnosti koje ga prouzrokuju.

Potrebno je objasniti fizičku i meteorološku pozadinu pojavljivanja prolećnih mrazeva, kako bismo razumeli kako je Fog Dragon – Magleni Zmaj u mogućnosti da efikasno zaštiti biljke na plantaži.

Zemljina atmosfera je značajno “providna” i propustljiva na sunčeve zrake, tako da toplotna energija Sunca direktno zagreva atmosferu i površinu zemlje. Atmosfera i zemljina površina ovu količinu toplote reflektuju u formi infracrvenog zračenja, što predstavlja elektromagnetno zračenje koje je duže talasne dužine od vidljive svetlosti. Pojedini gasovi u atmosferi, kao što su vodena para (H2O) i ugljen-dioksid (CO2), ovo zračenje filtriraju (propuštaju) na efikasan način, i jedan deo tog zračenja emituju nazad ka površini zemljišta, i na taj način održavaju površinu zemlje toplom. Ovaj proces se naziva “efekat staklene bašte”.

Na ovaj prirodni proces u velikoj meri utiče količina gasova koja se nalazi u atmosferi, koji dovode do efekta staklene bašte. Vodena para (tj. oblaci) su najodgovorniji za ovaj vid refleksije jer omogućuju 36-70% reflektovane toplote.

Tokom noći, kada je nebo vedro i bez oblaka, upijena (usvojena) i na zemlju reflektovana količina toplote je mnogo manja, nego tokom kišnih ili oblačnih noći. Tako je moguće da na najtoplijim predelima naše planete, u suvoj Sahari gde nema oblaka (gde su dnevne temperature 35-50°C), temperatura u ranim jutarnjim časovima često padne ispod 0°C. Ista ova pojava je odgovorna i za pojavu prolećnih mrazeva.

Potrebno je znati, da je toplotu u plantaži, ispuštenu na ovaj način, praktično nemoguće nadoknaditi. Jedino rešenje da sačuvamo toplotu u plantaži jeste da sprečimo tj. usporimo prirodan gubitak velike količine toplote usled radijacije. Magleni Zmaj, pored toga što proizvodi značajnu količinu toplote, prilikom zaštite ispušta među biljke vodenu paru i ugljen-dioksid (CO2), koji u sadejstvu u značajnoj meri doprinose sprečavanju prirodnog gubitka toplote u plantaži. Formirani “magleni prekrivač” simulira ulogu oblaka, tj. sprečava spuštanje temperature ispod tačke smrzavanja.

Prezentacija Fog Dragona u Španiji

Snimak plantaže u Španiji nakon praktične upotrebe Maglenog Zmaja

Pročitajte još:

O Maglenom Zmaju

Vesti

Foto galerija

Video galerija

Reference

Specifikacije i cene

Garancija i servis

Finansiranje

Prijava za prezentaciju

Kontakt